33554521-33530622 (026) 09353030418-09353030417 09128859886-09195943097

سپاه بزرگ و با شکوه نینوس به سمت بلخ به راه افتاد و ما همسران سپاهیان بنا به فرمان سرورمان به دنبال آنها حرکت می کنیم. او نیک می داند که اگر نیروی عشق در پس لشگرش حرکت کند سپاهیانش بی تردید پیروز خواهند شد وتن به ننگ اسارت همسرانشان نخواهند داد وتا آخرین نفس خواهند جنگید و ما نیز در کنار آنها و به سبب آرامش حضورشان، با هرآنچه در توان داریم به خدمت سپاه می شتابیم.

 تهیه خوراکی گرم  و مرهمی برای زخمها و مراقبت از اسبها و حتی تیز کردن سلاح ها برای زنان چونان عبادتی آرام بخش می نمود تا زمانیکه همراه مردانشان پیروز و دلاور به خانه بازگردند. من در مقام همسرفرمانده، عده ای را از جنگاوران زن گرد آورده ام تا از بقیه محافظت کنند و به لطف پدرم سیماس که جنگجویی شجاع بود من نیز با شمشیر بیگانه نیستم . به خاطر می آورم روزی گله گرگی به گوسفندان زد و در مقابل چشمانم پدر به سوی آنها دوید . دو گرگ از دو سو در یک آن بر او جهیدند و او با هر دست گردن یکی از آنها راگرفت و با حرکتی چونان آن دو را بر زمین کوبید که هر دو دردم جان سپردند و گله کرگ ها متواری شد و آن روز آخری بود که زانوانم از ترس لرزید . 
 


نظرات
موردی یافت نشد