33554521-33530622 (026) 09353030418-09353030417 09128859886-09195943097

صدای کبوترانی که بر روی لبه پنجره های اتاقم می نشینند و هر روز صبح مرا بیدار می کنند هرگز عادت نمی شود. چونان که گویی شب در لانه ی آنها خوابیده ام و سر بر پرو بالهای سفیدشان گذاشته ام.

وای از این آیینه ی کدر که هر روز با این چشمان درشت آبی از من می پرسند  امروز از من چه می خواهی ؟ موهای پر پشتو بلند من که مواجو وحشی با هر نسیمی پریشان می شوید ، آرام بگیرید که اکنون وقت رفتن به دشتها و تپه های سر سبز است .تا شاید در گسترش خاک و رهایی باد روح سرکشم را در دویدن به دنبال بره های بازیگوش آرام سازم. امروز روز من است تا گوسفندان پرواری را با خود به کاخ برگردانم .خدایان همراه من باشند تا به نینوس فرمانروای زمین و آسمانها خدمت کنم. می دانم که مراقبت از گله ها خدمتیست کوچک اما در ذات بزرگ .چونان که پدرم سیماس، چوپان قصر می گوید شکم گرسنه ، تنی  بیمار، اندیشه ای خام و دلی بی رحم  می سازد.پس چگونه کاری را پست بشمارم که همگان بر آن محتاجند. 


نظرات
موردی یافت نشد