33554521-33530622 (026) 09353030418-09353030417 09128859886-09195943097

مسجد نصیرالملک

شاهکار معماری ایران از زمان قاجار که همچون نگینی در قلب شهر شیراز می درخشد. اثرگذارترین پایگاه در فرهنگ و مکتب اسلامی و به لحاظ هنر کاشی کاری، ارزنده ترین مسجد ایران است.


بازدید از مسجد نصیر الملک در ساعات خاصی بهتر است و آن زمانی است که آفتاب بر شبستان غربی مسجد می تابد و نور از پشت شیشه های رنگارنگ شبستان عبور کرده و فضای زیبای آنجا را غرق در رنگ می سازد. ستون های داخل شبستان غربی که با یک پایه ی گلدان مانند شروع می شود از زیباترین ستون های اماکن تاریخی شیراز است و محراب مسجد به شکل اعجاب آوری زیبا است .

نظرات
موردی یافت نشد