33554521-33530622 (026) 09353030418-09353030417 09128859886-09195943097

حمام ارگ کریمخان

حمام ارگ جزو اولین حمام‌های اختصاصی با این سبک در ایران می‌باشد و جهت استحمام خانواه سلطنتی مورد استفاده قرار می گرفته‌است.


اولین حمام های ایرانی مخصوص خاندان سلطنتی را در این سبک، اینجا می بینید. آب رکن آباد و حوض هشت گوش و چهار سکو، نه تنها برای حمام کردن آنها بلکه فضای زیبای آنجا برای نشستن،گپ وگفت و لذت بردن بود.

نظرات
موردی یافت نشد