33554521-33530622 (026) 09353030418-09353030417 09128859886-09195943097

ارگ کریمخان

ارگ کریم خان، قلعه ای در مرکز شهر با برج و بارو و معماری جنگی از بیرون و در درون با ایوان ها و اتاق های نقاشی شده و رنگارنگ و آبنماها و باغچه های زیبا جلوه ای از پادشاهی مقتدر و جنگنده و در عین حال دوستدار هنر و فرهنگ ایرانی را به نمایش می گذارند.


ارگ کریم خان زند، محل زندگی پادشاه زندیه، در زمانیکه او شیراز را پایتخت خود قرار داده بود، در عصر پهلوی تبدیل به زندان شد و اکنون موزه بزرگ فارس است. آثار زیبای هنر در بخش درونی در کنار شیرسرهای سنگی و کاشیکاری صحنه نبرد رستم و دیو سفید و برج و بارو های جنگی و دیوار های بلند نظامی، پارادوکس زیبای جنگ و صلح را درکنار هم و در هماهنگی با هم خلق کرده اند.

نظرات
موردی یافت نشد