33554521-33530622 (026) 09353030418-09353030417 09128859886-09195943097

حمام وکیل

یک حمام اصیل و تاریخی که با هنر ظریف ایرانی که به دستور کریم خان زند ساخته شد و از مردم عادی تا شاه و حاکم از آن استفاده می کردند.


حمام وکیل که آبش توسط دو دیگ بزرگ و با معماری بسیار ماهرانه ای در آن زمان همیشه گرم و لذت بخش بوده و در زیر گنبدش با استفاده از نقوش آهک بری داستان های مذهبی و سنتی از علایق و رویاهای مردم نقش بسته است. حمامی که تاریخ را روایت می کند و البته این بار از زبان مردم عادی کوچه و خیابان.

نظرات
موردی یافت نشد