33554521-33530622 (026) 09353030418-09353030417 09128859886-09195943097

مسجد وکیل

مسجد وکیل یا مسجد سلطانی، مسجدی تاریخی مربوط به دوره زندیان است که به دستور کریم‌خان زند ساخته شد.


این مسجد باشکوه که با چهل و هشت عدد ستون عریض سنگی یک پارچه مارپیچ، زیبایی خیره کننده ای دارد و کاشی کاری های هفت رنگ صحن و ایوان و مینا کاری های فیروزه ای، از آن مسجد و عبادتگاهی رویایی می سازد در کنار بازار وکیل قرار دارد و درب مسجد به درون بازار باز می شود و مردم به قدمت بازار در آن نماز بر پا می دارند.

نظرات
موردی یافت نشد