33554521-33530622 (026) 09353030418-09353030417 09128859886-09195943097

باغ ارم

دیگر زمان آن رسیده که از یکی از زیباترین باغ های افسانه ای ایران زمین دیدن کنید. باغی که وصفش در سفرنامه های قرن دهم و یازدهم هجری قمری آمده و همراه با تاریخ پیش آمده و هر حکمرانی برای زیباتر کردن آن کوشیده است.


از زمان قاجاریه که نصیر الملک حکمران فارس و مالک وقت باغ در بازسازی و زیبا سازی آن کوشش فراوان کرد. آیینه کاری ها، گچبری ها، نقاشی ها، حجاری ها و کاشی کاری های زیبا و بی نظیر در عمارت هایش و وجود ستون هایی به شکل ستون های تخت جمشید و حجاری هایی که از داستان های شاهنامه (کتاب شعر فردوسی) برداشت شده بیانگر هویت تاریخی و بومی مردم پارس و ایران زمین است. سروناز را که بر بلندای آسمان می درخشد و ریشه بر زمین دارد، در میان سروهای دو سوی باغ خیابان در باغ ارم خودنمایی می کند و بوی گل ها سراسر وجود هر تماشاگری را سرشار از حس خوب زندگی خواهد کرد.

نظرات
موردی یافت نشد