33554521-33530622 (026) 09353030418-09353030417 09128859886-09195943097

حرم شاهچراغ

شاهچراغ آرامگاه برادر امام هشتم شیعیان در شیراز است. به محیط حرم که وارد می شوید اثری از تاریخ کهن پارسی نیست. با این وجود هرچه هست هنر است و این هنر، شکوه یک عبادتگاه ایرانی اسلامی را در زیباترین شکل خود به نمایش می گذارد.


بازدید از این مکان مقدس آداب مخصوص خود را دارد. خانم ها با پوشیدن چادرهای زیبا، جزوی از مجموعه ی هنری آنجا به شمار میروند و به احترام آرامگاه خانم ها و آقایان بدون کفش و از درهای جداگانه وارد می شوند و شما می توانید شاهد عبادت مردمی باشید که به نظر می رسد دریک گالری هنر هستند. باورش سخت است که چنین مکانی فقط صد سال قدمت داشته باشد زیرا پس از زلزله ای ویران کننده ، این محل که زیباترین هنرنمایی های هنرمندان معاصر را در معرض نمایش گذارده ، از نو ساخته شده است.

نظرات
موردی یافت نشد